Søke plass i Skolefritidsordningen (SFO)

Grunnet kommunesammenslåingen mellom Mandal, Marnardal og Lindesnes vil det ikke være mulig å søke barnehage/SFO-plass før 1 Januar.
Trenger dere hjelp før den tid, ta direktekontakt med barnehagen og/eller SFO