Skriftstørrelse

Søke plass i Skolefritidsordningen (SFO)

Ordinær søknad foregår i oppvekstportalen. Søknad om ekstraplass i skolens ferier og fritid foregår på vanlig måte, skjema ligger på skolens hjemmeside.

Skolefritidsordningen (SFO) er et omsorgs- og fritidstilbud før- og etter skoletid for 1.-4. årstrinn og for barn med spesielle behov på 1.-7. årstrinn. SFO er en del av skolens totale virksomhet og skal inngå i skolens planer med målsettinger og aktiviteter. Innhold og virksomhet skal tilrettelegges for fri og naturlig lek, kulturaktiviteter og sosial læring i trygge omgivelser. SFO-tilbudet skal støtte opp om elevene sitt læringsarbeid.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket i august  er 1. mars.

Alle som søker innen tidsfrist får plass. Søknad skjer elektronisk til den enkelte skole. Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt for hvert skoleår. Barn med spesielle behov må søke om nytt opptak ved overgang til 5. årstrinn.

Krav til søker

  • Du kan søke om SFO plass i kommunen uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bosted i kommunen ved oppstartdato.
  • Du må oppgi epostadresse og mobilnummer, samt fødsels- og personnummer på fakturamottaker.
  • Oppgi ønsket startdato. Dersom søknad sendes etter skolestart om høsten kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. Ved hovedopptaket er oppstart 1. august.  

Hva koster det?

Se gebyrliste - legg inn navn på gebyrregulativ

Søknadsbehandling

Søknad om SFO-plass skal sendes elektronisk i oppvekstportalen. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen eventuelt blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt hvert skoleår.

Endring av plass skjer elektronisk og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Klage

Ved hovedopptaket er klagefrist 3 uker fra det tidspunkt søker mottar vedtaket, jfr. Forvaltningsloven kap. VI.

Annen informasjon

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 8-15
Rådhuset - Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Kommunenummer: 1021
Organisasjonsnummer: 964 966 931

Kontakt

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 90 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler