Skriftstørrelse

Hopp til her

Starte eller bytte skole

Elever som skal starte i skolen må skrive seg inn i sin nærskole. Skolen vil invitere til informasjonsmøte, noen skoler gjør dette om våren.
Barnets adresse i folkeregisteret bestemmer hvilken skole barnet får reservert plass.
Skolen vil sende ut brev til alle familier med barn som skal begynne på skolen, med informasjon angående skoleplassen, og innskriving. Det vil bli sendt ut rundt årsskiftet. Innskrivingen gjøres i oppvekstportalen, i samme portalen kan det også søkes på plass i skolefritidsordningen (SFO)

Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål.

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for en vurdering.

Ny innbygger i kommunen?

Først og fremst vil vi ønske deg velkommen til kommunen. Du må gi beskjed til nåværende skole om hvor du skal flytte slik at nødvendig informasjon kan oversendes fra nåværende skole til ny skole.

Du trenger ikke søke om skolebytte ved flytting, men ta likevel kontakt med din nærskole i kommunen.

Skoletilhørighet- nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. Du kan søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Elever som søker om å få gå ved annen skole enn nærskolen innad i kommunen, skal til vanlig få søknaden innvilget dersom skolen har ledig kapasitet, så lenge innvilgelse av søknaden ikke medfører utgifter til klassedeling og elevsammensetningen for øvrig gjør det forsvarlig.

Bytte av skole internt i kommunen

Du kan søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen. Innvilges søknaden, gis ikke skoleskyss selv om avstanden er over to/fire kilometer.

Skolebytte til skole utenfor kommunen

I særlige tilfeller kan kommunen innvilge søknad om skoleplass utenfor kommunen. Innvilges søknaden, gis ikke skoleskyss selv om avstanden er over to/fire kilometer.

Søknadsbehandling

Enkeltvedtak om skoleplassering for kommende 1. og 8. klassinger fattes i april/mai av rektor ved den enkelte skole.

Klage

Du kan klage dersom søknad om skolebytte ikke innvilges. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen må du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning til hvordan klagen skal utformes. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen sendt til Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder som fatter endelig vedtak i saken.

Annen informasjon

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 8-15
Rådhuset - Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Kommunenummer: 1021
Organisasjonsnummer: 964 966 931

Kontakt

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 90 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler