Motorferdsel i utmark

Generelt

Målgruppe

Vilkår

Vannscooter-kjøring

Begrensninger

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø:

  1. innenfor definerte forbudsområder. Miljødirektoratet har oversikt over kommunens forbudsområdene.
  2. i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land,
  3. i verneområder, og
  4. i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder.

Transportkjøring gjennom forbudsbeltet

Vassdrag og innsjøer