Skriftstørrelse

Hopp til her

Personlig assistanse - praktisk bistand - hjemmehjelp

Praktisk bistand omfatter hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen, f.eks. innkjøp av varer, matlaging og vask av klær og bolig mv. Videre omfattes hjelp til egenomsorg og personlig stell.

 • Hensikten med tjenesten er å sikre at den som er helt avhengig av praktisk og personlig hjelp får mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt fritid sammen med andre.
 • Personlig assistanse skal bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet. Ved å kartlegge hjelpebehov og egeninnsats skal bistanden gis for å gjøre den enkelte i stand til å klare dagliglivets praktiske og personlige gjøremål, hjemme og i tilknytning til husholdningen. 

Praktisk bistand kan omfatte

 • Rengjøring skjer som hovedregel hver tredje uke;
  • Støvsuging og gulvvask av rom som brukes daglig; det vil si bad, toalett, kjøkken, ett soverom, èn stue og gang
  • Støvtørking
 • Vask av synlig smuss i kjøleskap og mikrobølgeovn
 • Oppvask i oppvaskmaskin
 • Sengeskift hver tredje uke
 • Klesvask i helautomatisk vaskemaskin.
 • Hjelp til innkjøp:
  • Lage handleliste
  • Bestille matvarer fra butikk en gang pr. uke
  • Ta i mot matvarer etter levering fra butikk
 • Å ta ut husholdningsavfall og hente inn post
  • Det forventes at det søkes om å få postkasse og søppeldunk nærme huset
 • Å bestille time og organisere transport, evt. organisere følge til lege, tannlege, frisør og liknende. 

Eksempler på hva helsetjenesten som hovedregel ikke omfatter

 • Oppgaver den enkelte klarer selv
 • Rengjøring under store møbler som må flyttes samt risting av store tepper
 • Rydding før rengjøring
 • Vasking etter andre husstandsmedlemmer, gjester eller håndverkere
 • Nedvask og vindusvask
 • Pussing av sølv, kobber og lignende.
 • Stryking av tøy
 • Arbeidsoppgaver som følge av dyrehold
 • Fyring med ved og parafin
 • Arbeid utenfor bolig, hagestell, snørydding o.l. 

Forventninger når tjenesten ytes

 • Mottaker må være hjemme når tjenesten ytes
 • Mottaker gir beskjed hvis vedkommende ikke er hjemme til avtalt tid. Melding om dette må gis senest dagen før, hvis ikke kan det bli krevd betaling for tjenesten
 • Mottaker er motivert og deltar selv aktivt for å nå mål som er satt for tjenesten
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleder/avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende
 • Mottaker har ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler, som nødvendig rengjøringsutstyr som støvsuger, rengjøringsmidler, kluter og lignende
 • Husdyr plasseres i annet rom enn der tjenesten ytes, eller på annen måte holdes borte fra tjenesteyter
 • Det ytes ikke tjenester i situasjoner der bruker eller andre i hjemmet viser truende eller voldelig atferd. 

Krav til søker

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne som gjør at søker er helt avhengig av praktisk bistand til dagliglivets gjøremål
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig. 

Hva koster det?

I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søknadsbehandling

 • Tjenesten søkes på eget skjema for kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Ved henvisninger uten søknad fra leger etc., sendes svarbrev på henvendelsen til den som henviser med kopi til den henvendelsen gjelder
 • Søker mottar et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares innen en måned jfr. Forvaltningsloven § 11 a
 • Som hovedregel vil det bli foretatt kartleggingsbesøk hos pasient/bruker for å få ytterligere opplysninger om søkers ressurser og nedsettelse av funksjon. Til hjelp for dette brukes et eget kartleggingsskjema bl.a. basert på IPLOS funksjonsvariabler. Pasient/bruker informeres om IPLOS registeret.
 • Oppdatert IPLOS registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak
 • Søker mottar skriftlig vedtak som beskriver tildelt tjeneste, tjenestens innhold, omfang og begrunnelse eller skriftlig vedtak med begrunnelse for avslag på søknad.

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

 • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
 • Klagen skal rettes til den som har fattet vedtaket
 • For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
 • Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Annen informasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven

Proposisjon 91L (beskriver formålet med Helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Samhandlingsreformen

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 8-15
Rådhuset - Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Kommunenummer: 1021
Organisasjonsnummer: 964 966 931

Kontakt

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 90 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler