Skriftstørrelse

Avlastning

Kommunen skal ha avlastningstilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten kan tilbys i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og skal omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet.

Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, og gi omsorgsyter nødvendig fritid, ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Ordningen kan bidra til å gjøre det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og pleietrengende voksne og eldre.

Tjenesten avlastning kan organiseres på ulike måter:

 • I eller utenfor hjemmet
 • I eller utenfor institusjon

Forventninger når tjenesten ytes:

Mottaker gir beskjed hvis tjenesten av ulike årsaker ikke er aktuell
Mottaker gir tilbakemelding til soneleder/avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende
Ved avlastning i private hjem har omsorgsyter opplæringsansvar overfor avlaster, samt ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler i henhold til arbeidsmiljøloven.

Søknadsfrist

 • Søknader behandles fortløpende

Krav til søker

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Søker utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver over tid til barn, voksne eller eldre som helse- og omsorgstjenesten ellers måtte ha utført
 • Omsorgen som ytes må være nødvendige helse og omsorgtjenester
 • Det må foreligge skriftlig søknad underskrevet av omsorgsyter*, og omsorgsmottager** må være enig i eller akseptere at tjenesten settes i verk

  * Omsorgsyter: Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, som oftest overfor et familiemedlem.
  **Omsorgsmottaker: Personen som har omsorgsbehovet

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Søknadsbehandling

 • Tjenesten søkes på eget skjema for kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Ved henvisninger uten søknad fra leger etc., sendes svarbrev på henvendelsen til den som henviser med kopi til den henvendelsen gjelder
 • Søker mottar et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares innen en måned jfr. Forvaltningsloven § 11 a
 • Som hovedregel vil det bli foretatt kartleggingsbesøk hos pasient/bruker for å få ytterligere opplysninger om søkers ressurser og nedsettelse av funksjon. Til hjelp for dette brukes et eget kartleggingsskjema bl.a. basert på IPLOS funksjonsvariabler. Pasient/bruker informeres om IPLOS registeret.
 • Oppdatert IPLOS registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak
 • Søker mottar skriftlig vedtak som beskriver tildelt tjeneste, tjenestens innhold, omfang og begrunnelse eller skriftlig vedtak med begrunnelse for avslag på søknad.

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

 • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
 • Klagen skal rettes til den som har fattet vedtaket
 • For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
 • Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Annen informasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven

Proposisjon 91L (beskriver formålet med Helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Samhandlingsreformen

 

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 8-15
Rådhuset - Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Kommunenummer: 1021
Organisasjonsnummer: 964 966 931

Kontakt

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 90 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler