Skriftstørrelse

Individuell plan (IP)

Formålet med tjenesten IP er å sikre at den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester som bør ses i sammenheng, får et helhetlig tjenestetilbud.

 • IP skal styrke samhandling mellom tjenesteyter og pasient/bruker og evt. pårørende, samt mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsområde eller på tvers av forvaltningsnivåer.

Målgruppe:

Brukere som har to eller flere langvarige helse- og omsorgstjenester som bør ses i sammenheng for å oppnå et helhetlig tjenestetilbud. 

Krav til søker

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Søker må ha to eller flere helse- og/eller sosialtjenester, som er langvarige og som bør ses i sammenheng
 • Planen er personlig og avsluttes når behovet for langvarige og koordinerte tjenester opphører eller når mottaker ønsker det.

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker gir beskjed dersom tjenesten av ulike årsaker ikke er aktuell
 • Mottaker er motivert og deltar aktivt i å lage egen plan. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Søknadsbehandling

 • Tjenesten søkes på eget skjema for kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Ved henvisninger uten søknad fra leger etc., sendes svarbrev på henvendelsen til den som henviser med kopi til den henvendelsen gjelder
 • Søker mottar et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares innen en måned jfr. Forvaltningsloven § 11 a
 • Som hovedregel vil det bli foretatt kartleggingsbesøk hos pasient/bruker for å få ytterligere opplysninger om søkers ressurser og nedsettelse av funksjon. Til hjelp for dette brukes et eget kartleggingsskjema bl.a. basert på IPLOS funksjonsvariabler. Pasient/bruker informeres om IPLOS registeret.
 • Oppdatert IPLOS registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak
 • Søker mottar skriftlig vedtak som beskriver tildelt tjeneste, tjenestens innhold, omfang og begrunnelse eller skriftlig vedtak med begrunnelse for avslag på søknad.

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

 • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
 • For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
 • Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Annen informasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven

Proposisjon 91L (beskriver formålet med Helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Samhandlingsreformen

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 8-15
Rådhuset - Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Kommunenummer: 1021
Organisasjonsnummer: 964 966 931

Kontakt

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 90 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler