Barnehagene i Marnardal

Barnehagen skal gi et tilbud for barn som er under skolepliktig alder. 

I Norge blir barnehagene drevet etter lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Der det ikke er gitt dispensasjon skal de i utgangspunktet ha en daglig leder med barnefaglig eller pedagogisk utdanning. Pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning.

Etter barnehagelovens formålsparagraf skal barnehagen blant annet bidra til å gi barn en oppdragelse i tråd med kristne grunnverdier. Private barnehager kan imidlertid i vedtektene bestemme at denne delen av formålsparagrafen ikke skal gjelde. Det er vedtatt en ny formålsparagraf som ikke henviser til spesifikke religioner, denne er imidlertid ikke trådt i kraft enda.

Kommunale barnehager

Kommunen driver et omfattende generelt barnehagetilbud men er også ansvarlig for å tilrettelegge for barn med funksjonshemminger. Våre kommunale barnehager er Bjelland barnehage, Laudal barnehage og Heddeland barnehage.

Heddeland barnehage: Barnehagen er en del av Øyslebø oppvekstsenter. 
Barnehage med 5 avdelinger. Styrer er Marilyn S. Larsen. Mer info på hjemmesiden.Bjelland barnehage: Er en del av Bjelland og Laudal oppvekstsenter. Enhetsleder for oppvekstsenteret er Trine Ruud, og styrer for barnehagen er Marina Grimestad.
 Vi er en to-avdelings barnehage. Knøttene med aldersgruppen 0-3 år. Trollungene med aldersgruppen 3-6 år. Vi har et stort uteområde hvor både små og store trives, og får kreativ lek og utfoldelse. 


 Laudal Barnehage:
Er en del av Bjelland og Laudal oppvekstsenter. Styrer på Laudal er Trine Ruud. Og Helene Ougland er assisterende styrer/pedagogisk leder. Barnehagen er en to-avdelings barnehage;en 0-3 års avdeling, Lille Måltrost og en 3-6 års avdeling, Fossekallen. Barnehagen ligger i Laudal sentrum, med Laudal skole som nærmeste nabo.

Private barnehager - Familiebarnehager

 Private aktører kan drive barnehage i kommunen gitt at visse vilkår oppfylles og at søknader innvilges. Informasjon om drift av privat barnehage fås på forespørsel.